Samarbejdspartnere

Det er vores mål at give vores beboere en så tryg ramme som muligt, fordi tryghed og et roligt nervesystem er grobund for al udvikling. Derfor samarbejder vi med flere forskellige parter, for hele tiden at opdatere og udvikle vores faglighed.

Vi samarbejder blandt andet med:

  • Psykologisk Ressource Center v. Christina Sommer
  • Center for Mentalisering
  • Cektos ved Pia Callesen
  • Advokat Karin Høier og Rune B. B. Pedersen ift. persondata
  • STU-A, HKI og andre dagtilbud

Derudover har vi et tæt samarbejde med sagsbehandlerne i kommunerne, Jobcenter København, Distriktspsykiatrien, sundhedsvæsenet og socialforvaltningerne m.fl. omkring enkeltsager.