Bjarne Ekkenberg og Tom Larsen

Ekkenberg & Larsen Botilbud ApS i København er en privatejet virksomhed, ejet af os:
Bjarne Ekkenberg og Tom Larsen.

EkkenbergTom Larsen
Bjarne Ekkenberg      Tom Larsen

I maj 2009 åbnede vi vores første støttetilbud sammen, fordi vi syntes, at der manglede et støttetilbud til unge mennesker med diagnoser indenfor autismespektret i København. Det hed Ekkenberg & Larsen Netværk og var et støtte tilbud efter LSS §85.

To år senere, i 2011, udvidede vi med Ekkenberg & Larsen Botilbud ApS, som er et botilbud efter LSS §107.

I 2017 valgte vi at fusionere de to virksomheder til et samlet botilbud (§107).

I dag i 2017 bor her i alt 34 borgere.

Bjarne ejer desuden Ekkenberg Netværk i Slagelse.

Vi er begge uddannede socialpædagoger. Vi har begge flere års erfaring, både som ledere og pædagoger, i arbejdet på døgninstitution med unge mennesker med ADHD og diagnoser indenfor autismespektret.

Vores virksomhed er bygget op omkring kerneopgaven, som vi formulerer sådan her: Vi yder støtte med henblik på at hjælpe mennesker med at finde fodfæste i voksenlivet og at opnå selvforståelse og øget selvstændighed.

Du kan læse meget mere om den pædagogiske tilgang her.