§85 Støtte

I team 85 tilbyder vi individuel støtte efter Lov om Social Service §85.

Kort fortalt er § 85 er et tilbud om et bestemt antal støttetimer pr. uge. Aftalen om hvor mange støttetimer der skal tilbydes, er fastsat ud fra det behov, som kommunen vurderer borgeren har.

Vores målgruppe er unge over 18 år med diagnoser indenfor autismespektret, ADHD og tilstødende diagnoser som for eksempel angst, depression og OCD.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ønsker, og støtten gives med respekt for borgerens værdighed og integritet.

Vi yder blandt andet støtte til:

 • Hverdagsstrukturer
 • Uddannelse
 • Job
 • Indkøb
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Hygiejne
 • Medicinhåndtering
 • Ledsagelse
 • Kærester
 • Venner